besenyo51

gombos2A búzásbesenyői Kolping Család szervezésében: Egyháztörténelem, pápák, kereszténység cím alatt Gombos Zoltán Csaba előadással egybekötött vallásos tárgyú bélyegkiállítása lesz megtekinthető szerdán, május 9-én, délután 18 órától a búzásbesenyői Rátoni János Művelődési Házban.

borito elsooldalAmi a miénk, azért meg kell dolgozni, szellemi, lelki, anyagi erőket kell befektetni s az elért eredményeknek közösen örülni. Ezt tapasztalom a búzásbesenyői római katolikus egyházközség életében, és ennek állít emléket e könyv, felölve a 120 éve momentumait a templomépítéstől, a plébánia önállósodásán keresztül, a templom bővítéséig. Az egyházközség történetét is felöleli, melyben igen nagy szerepe volt dr. Jakab Antal püspök úrnak, és hiteles képet nyújt napjainkig. Ez a könyv visszanéz, hogy előre mutasson, emel, hogy mélyítsen, lelkesít, hogy lüktessen. Emléket állít a püspökről, az itt szolgáló lelkipásztorokról, az egyháztanácsok tagjairól és mindazokról, akik lelkesedése és munkája folytán ma ez a közösség élheti életét.

A könyv megvásárolható a Búzásbesenyői Római Katolikus Plébánia Hivatalban, ára 25 ron.

Dijatadas 5 Small 696x392

A Jakab Antal Keresztény Kör idén nyolcadik alkalommal adta át az évente legtöbb három papi és világi személynek vagy közösségnek adományozható Jakab Antal-emlékdíjat. A Kolozsi Tibor szobrászművész bronzplakett-alkotását, díszoklevelet és ötszáz euró ajándékot magában foglaló elismerést a Jakab Antal hivatalos búzásbesenyői kinevezésének (1966. október 8.) 51. évfordulójához kapcsolódóan, október 8-án vette át az idén hármas jubileumot: templomszentelésének 120., plébánialapításának 50., templombővítésének pedig 30. évfordulóját ünneplő búzásbesenyői római katolikus egyházközség.

Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án, vasárnap a Vencser László és ifj. Czikó László által, tíz ministránsgyermek segítő közreműködésével bemutatott szentmise után a búzásbesenyői templomban fontos eseménynek lehettek tanúi a jelen lévő hívek: a plébániaközösség, s annak nevében ifj. Czikó László plébános átvette az idei Jakab Antal-díjat.