besenyo51

"Ezekben a napokban az egyházközség a templomszentelés, plébánialapítás és templomkorszerűsítés hármas jubileumának megünneplésére készül. Ifj. Czikó László plébános arról tájékoztatott, hogy a 120., 50. és 30. évfordulókat a templombúcsú napján, 2017. szeptember 14-én 12 órakor a Tamás József segédpüspök vezetésével bemutatott búcsús szentmise keretében ünneplik meg. Szentmise után Pál-Antal Sándor levéltáros, akadémikus bemutatja az alkalomra megjelenő, Katolikus egyházközség és hitélet Buzásbesenyőben című könyvet. Az eseményen közreműködik a helyi Gaudete ökumenikus vegyes kórus Szakács Zoltán karvezető irányításával.

Jakab Antal hivatalos buzásbesenyői kinevezésének (1966. október 8.) 51. évfordulójához kapcsolódóan, 2017. október 8-án pedig a Jakab Antal Keresztény Kör átadja – immár nyolcadik alkalommal – az idei Jakab Antal-emlékdíjat: az elismerést ezúttal a példamutató buzásbesenyői egyházközség veheti át, hármas jubileumi ünnepének méltó kiegészítéseként."

Lásd bővebben: http://www.keresztenyelet.hu/hirek/szazhusz-eves-buzasbesenyoi-templom-es-otveneves-plebania/

bibliahet plakatÚjból megszerveztük 2017. augusztus 24-26. között az Ökumenikus Vakációs Bibliahetet. A 0-V. osztályos gyermekeknek "Hű-ha..." címmel Dániel és társainak Istenhez való hűségéről szóltak a tanítások, játékok, énekek, csoportfoglalkozások.

Néhány kép a programról

2017. június 18-án 13 taggal megalakult a Búzásbesenyő-i Római Katolikus Nőszövetség.

A Nőszövetség vezető tanácsa: Kardos Melinda elnök, Kádár (Samu) Katalin titkár, Kovács Jolán pénztáros, Béres Enikő liturgikus felelős, Kovács Piroska virrasztásszervező, Máté Mária énekvezető, Kádár Katalin a szentcsalád-járás szervezője, Czikó László, ifj. lelki vezető.

Feladataik közé tartozik: szentmiséken, ájtatosságokon imák, énekek vezetése; szentcsalád-járás szervezése virrasztások levezetése; ünnepekkor csomagok készítése a szegényeknek, nagycsaládosoknak; a templomi berendezések, kellékek rendben tartása, bővítése (pl. terítők varrása); kulturális tevékenységek szervezése, ünnepségeken a vendégfogadások lebonyolítása, stb.

A tagok kötelességei: legjobb tudásukkal részt venni a tevékenységekben, minden tagot és a véleményét tiszteletben tartani, a nőszövetség dolgait kizárólag a tagokkal megbeszélni. A vezetőségi tagok évente vegyenek részt az erdélyi nőszövetségi találkozókon.

2017. június 23.

  • 17,00 az csontereklye fogadása, elhelyezése a templomban.
  • 17,15 Szent László ájtatosság, litánia Szent Lászlóról, énekek, Jézus Szíve litánia, stb., személyes tiszteletadás az ereklyének (alatta Szent László énekek, imák!)
  • 18,00 Szentmise Szent Lászlóról (jún. 27.) és Jézus Szívéről (jún. 23.), prédikál Ft. Czikó László, ifj. helyi plébános
  • 19,00 Ft. Darvas-Kozma József: Vetítéses előadás Szent Lászlóról és a csontereklyéjéről (power point!)
  • 20,00 befejezés, az ereklye búcsúztatása és átszállítása Marosvásárhely Belvárosba.