besenyo51

elkesz 1Másfél év alatt készült el a Kerelőszentpál községhez tartozó Búzásbesenyőben az uniós alapokból felépített korszerű idősotthon, amely tizenhat nyugdíjas személy befogadására alkalmas. Az intézményt, amely várhatóan a nyáron nyitja meg kapuit, a Gyulafehérvári Caritas a kerelőszentpáli önkormányzat támogatásával fogja működtetni.

A beruházást az tette indokolttá, hogy a környéken nincsen idősotthon, és sok a nyugdíjas, akik egyedül élnek, esetenként gyerekeik külföldre költöztek. A projekt egy rendkívül gyümölcsöző együttműködésnek köszönhetően valósult meg a kerelőszentpáli önkormányzat, a búzásbesenyői református egyházközség – amely biztosította az építkezéshez szükséges telket, valamint a Gyulafehérvári Caritas révén, amely működtetni fogja az intézményt. Simon István, a község polgármestere elmondta, az önkormányzat uniós támogatást nyert egy korszerű idősotthon felépítésére. A projekt összértéke 935 ezer euró (héa nélkül), ebből az önkormányzatra kétszázalékos önrész, valamint a közművesítéssel járó költségek fedezése hárult. Ugyanakkor a projekt készítésekor a község felvállalta, hogy az otthon működtetésével járó költségek egy részét is fedezi.

Örvendetes dolognak tartom, hogy egyre többen fedezik fel a kóruséneklés közösségformáló, közösségerősítő szerepét és szépségét. Erre a felismerésre szükség van akkor, amikor egy falu, egy község lakossága elhatározza, hogy helyi szinten egy ünnepet, egy eseményt emlékezetessé fog tenni. Erre gondolhattak a búzásbesenyőiek is, akik az idén második alkalommal szervezték meg adventi kórustalálkozójukat. Hogy ez létrejöhessen, ahhoz természetesen egy helyi kórus sikeres és eredményes tevékenysége kellett, és ilyen is van a községben, hiszen a fiatal, tehetséges zenetanár, Szakács Zoltán létrehozta a buzásbesenyői és kerelőszentpáli Gaudete vegyes kart. A református és a római katolikus egyház vezetői és hívei is lelkesen az ügy mellé álltak. Tavaly a református, az idén a katolikus templom volt a találkozó színhelye, de a helyi önkormányzat is, a polgármesterrel az élen támogatta a rendezvényt. December 14-én, szombaton délután a jó akusztikájú, tágas katolikus templom padsorai megtel-hettek dalosokkal és a helyi hallgatósággal.

Búzásbesenyőben a Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont 2012 áprilisa óta van jelen. Tevékenységeinknek az óvoda épülete ad helyet.

Csoportfoglalkozásaink célja a 0-3 év közötti kisgyermekek egészséges fejlődésének elősegítése. Mindez eszközhasználattal egybekötött játékos fejlesztést jelent, mondókák, gyermekdalok, népdalok kíséretében.

Heti rendszerességgel tartunk csoporttevékenységet. A 2-6 hónap közötti csecsemőknek babamasszázst kínálunk. A nagyobbaknak mozgás- és képességfejlesztő csoportfoglalkozást nyújtunk. Ennek keretében együtt énekelünk, mondókázunk, a gyerekeknek akadálypályát építünk, ezen másznak, bukfenceznek, ugrálnak. Jó lehetőség, hogy hasonló korú pajtásokkal együtt játszanak, mégpedig közösségben. Ez kitűnő tapasztalatszerzési lehetőség is a közösségi életről, amely segíti a gyerekeket az óvodába való beilleszkedésben (szocializációban) is.