besenyo51

Az öröm vasárnapja volt advent III. vasárnapja Búzásbesenyőben a szó teljes és jelképes értelmében is. A római katolikus templomban felszentelték a közadományokból megvásárolt sípos orgonát.

A közel ötszáz lelkes, erős római katolikus közösség zsúfolásig megtöltötte templomát, szép számmal csatlakozva hozzuk a református hívek is (lelkipásztorukkal együtt), ahol főtisztelendő Jakubinyi György gyulafehérvári érsek celebrált szentmisét. Az új orgona felszentelésére a szentmise bevezető részében került sor, majd ünnepélyesen megszólaltatva vette át az őt megillető helyet a liturgikus szolgálatban.

buzasbesenyo 1 bJelképesen és a szó szoros értelmében is az öröm vasárnapja volt a Kerelőszentpálhoz tartozó Búzásbesenyőben, ahol a római katolikus templomban felszentelték a közadományokból megvásárolt új, sípos orgonát.

A hatszáz lelkes, erős római katolikus közösség zsúfolásig megtöltötte templomát, ahol főtisztelendő Jakubinyi György érsek celebrált szentmisét. Beszédében kiemelte, hogy az advent harmadik vasárnapját, az öröm vasárnapjának is nevezik, és számára is nagy öröm, hogy ezután a helyi közösségben egy új orgonával tudják dicsőíteni Istent. „A gyermekek a karácsonyi ajándékokat várják, ezeknek örvendenek, a felnőttek közül sokan azért örvendenek ma, hogy az advent idejének több mint fele lejárt. Minek kell valójában örvendeni?" – tette fel a kérdést Jakubinyi György, aki a választ is megadta: karácsonykor azért kell örvendeznünk és hálát adnunk, mert megszületik a Megváltó, Jézus Krisztus. „Advent a várakozás, a megbocsátás ideje. Szánjunk időt arra, hogy megbocsássunk, arra, hogy meglátogassuk egymást, arra, hogy akár anyagiakkal is segítsünk azoknak, akik valóban rászorulnak. Adjunk szeretetet, így is bizonyítva, hogy Isten gyermekei vagyunk" – mondta a főpásztor.

Az ünnepi szentmise egyik megható mozzanata volt, amikor az elsőáldozásra készülő gyermekekhez szólt, értük és szüleikért imádkozott az érsek, majd a keresztszülők adtak át kis, jelképes ajándékot a hitük megvallására készülő gyermekeknek.

azadvent2Tegnap ünnepélyes szentmise keretében szentelte fel a búzásbesenyői Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom új orgonáját dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke.

Jakubinyi György érsek advent harmadik vasárnapját az öröm vasárnapjának nevezte: mindenki másnak örül, a gyermekek a közelgő karácsonynak és az ajándékoknak, mások annak, hogy eltelt a bűnbánati idő fele. Dosztojevszkijt idézte, aki azt mondta: az emberek azért szomorúak, mert nincs aminek örüljenek. Az evangélium az örömhír, a megváltás híre, ez az, ami számunkra az igazi örömöt hozza, mondta az egyházi főméltóság. A szeretet gyakorlásának fontosságára hívta fel a figyelmet: pénznek, adománynak, bármiféle segítségnek igazi értelme akkor van, ha a szeretethez kötjük.

Köszönjük ezt a szép napot!

"Kiálts az Ég Urának, te Föld énekelj!
Zengj dicsőséget a Fenségesnek!"

3korustalalkozoII. Adventi Kórustalálkozó, Búzásbesenyő - 2013

Fellépők:

  • Búzásbesenyő – Kerelőszentpál-i GAUDETE vegyeskar – Vezényel: Szakács Zoltán karnagy
  • Nagy István Ifjúsági Vegyeskar, Marosvásárhely – vezényel:Kovács andrás karnagy
  • Csittszentiváni SHALOM kórus – Vezényel: Szász Emese karnagy
  • Szászcsávási Vegyeskar – vezényel: Ugron Noémi karnagy
  • Csíkszentsimoni Szent László Kórus – vezényel:Pap Levente karnagy
  • A Vártemlom PSALMUS kórusa – Vezényel: Kovács András karnagy