A Szent Kereszt felmagasztalásának napján tartottuk templomunk búcsúünnepét. Ez a búcsú mindig emlékezteti a falu közösségét és a szomszédos falvak lakosságát a múltban szerzetesek által létrehozott és vezetett egyházközségre. Maga a kereszt tükrözi az egyházközség megpróbáltatásait az idôk folyamán. A legnehezebb idôkben hosszabb-rövidebb ideig üldözött papok húzódtak meg falunkban, közöttük dr. Jakab Antal, késôbbi gyulafehérvári püspök is, kinek segítsége és gyümölcsözô munkája folytán az alig száz ülôhelyes templomunk a mai nagy templommá bôvült.
Alig pár hete fôpásztorunk új plébánossal ajándékozott meg minket ifj. Czikó László személyében. Megérkezése elôtt hallottuk, hogy jó a munkadinamizmusa és hatékony a szervezôképessége. A búcsún ennek tanújelét is adta. A rengeteg zarándok – felekezetre való tekintet nélkül – egy része már nem is fért be a templomba, de a hangszórókon keresztül aktívan bekapcsolódott a szentmisébe.