Orgonaszentelés 2013

Az öröm vasárnapja volt advent III. vasárnapja Búzásbesenyőben a szó teljes és jelképes értelmében is. A római katolikus templomban felszentelték a közadományokból megvásárolt sípos orgonát.

A közel ötszáz lelkes, erős római katolikus közösség zsúfolásig megtöltötte templomát, szép számmal csatlakozva hozzuk a református hívek is (lelkipásztorukkal együtt), ahol főtisztelendő Jakubinyi György gyulafehérvári érsek celebrált szentmisét. Az új orgona felszentelésére a szentmise bevezető részében került sor, majd ünnepélyesen megszólaltatva vette át az őt megillető helyet a liturgikus szolgálatban.

Jakubinyi György érsek beszédében kiemelte, hogy az advent harmadik vasárnapját, az öröm vasárnapjának nevezzük; számára is nagy öröm, hogy ezután a helyi közösségben egy új orgonával tudják dicsőíteni Istent. Dosztojevszkijt idézte, aki azt mondta: az emberek azért szomorúak, mert nincs, aminek örüljenek; nincs, aki megmondja nekik, hogy minek örüljenek. Az evangélium az örömhír, a megváltás híre, ez az, ami számunkra az igazi örömöt hozza. A szeretet gyakorlásának fontosságára hívta fel a figyelmet: pénznek, adománynak, bármiféle segítségnek igazi értelme akkor van, ha a szeretet kifejezését jelzi. „A gyermekek a karácsonyi ajándékokat várják, ezeknek örvendenek, a felnőttek közül sokan azért örvendenek ma, hogy az advent idejének több mint fele lejárt. Minek kell valójában örvendeni?" – tette fel a kérdést Jakubinyi György. A választ megadva mondta: karácsonykor azért kell örvendeznünk és hálát adnunk, mert megszületik a Megváltó, Jézus Krisztus. „Advent a várakozás, a megbocsátás ideje. Szánjunk időt arra, hogy megbocsássunk, arra, hogy meglátogassuk egymást, arra, hogy akár anyagiakkal is segítsünk azoknak, akik valóban rászorulnak. Adjunk szeretetet, így is bizonyítva, hogy Isten gyermekei vagyunk" – jelentette ki.

Az ünnepi szentmise egyik megható mozzanata volt, amikor az elsőáldozásra készülő gyermekekhez szólt az érsek, értük és szüleikért imádkozott, és átadott egy kis karkötőt („Szívem a Jézusé!" –felirattal). A keresztszülők ezután felkötötték ezt – a közkedvelt formában elkészített figyelemfelkeltő ajándékot – a gyerekek csuklójára és megpuszilták keresztgyermekeiket.

Simon István polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy amikor három hónappal ezelőtt Czikó László - nemrég idehelyezett plébános - elmesélte neki, hogy Németországban van egy eladó sípos orgona és segítségét kérte, hogy ennek megvételére adományokat gyűjtsenek, nehezen hitte, hogy sikerül megvalósítani ezt a szép álmot. „Búzásbesenyő ismét összefogott, felekezetre való tekintet nélkül adakozott, felhívásunkat meghallották az innen elszármazottak, üzletemberek, plébánosok, a marosvásárhelyi jezsuiták is" – hangsúlyozta a polgármester. Ezután név szerint megemlítette ifj. Jakab István, Nyulas Bernát, Illyés Tóth Sándor vállalkozókat továbbá Oláh Dénes főesperest, Szőcs E. László jezsuita szerzetest, akik a falubeli hívek mellett jelentős adományokkal támogatták az orgona megvásárlását. Megköszönte az adományozóknak a nagylelkűségét, a csíkszentsimoni orgonamesterek munkáját, és a példaértékű hozzáállását. Mindez újfent bizonyítja, hogy ha akarjuk, valóra tudjuk váltani az álmaikat.

Külön megköszönte dr. Jakubinyi Györgynek, hogy újra eljött Búzásbesenyőbe és felszentelte az új orgonát. Az érsek úr nem először járt a faluban, akkor is itt volt, amikor dr. Jakab Antal püspök első erdélyi szobrát felállították.

Ifj. Czikó László plébános meghatódva mondta el, hogy az egész közösség összefogott és mellé állt, hogy megvásárolhassa a Sándor Péter csíkszentsimoni orgonaépítő mester által ajánlott orgonát, amelyet Németországban ötezer euróért adtak el. „Összesen 219 személy járult hozzá az orgona megvásárlásához; volt, aki öt lejjel, volt, aki ezer euróval. A mostani ünnep előtt is az asszonyok tyúkot vágtak, a fiatalok mosogattak, takarítottak, felszolgáltak. Köszönöm, köszönjük mindenkinek" – részletezte a plébános. Név szerint kiemelte Béres Enikő sekrestyést és megköszönte, hogy oroszlánrészt vállalt az ünnepségre való felkészülésben. A továbbiakban röviden bemutatta a németországi Furpach-ból származó orgonát. A hangszer 1970-ben készült, egy manuálos, felfüggesztett pedállal, öt regiszterrel. 448 sípja van, a legkisebb 16 milliméter, a legnagyobb 1,30 méter.

A szentmise végén emléklapokat adtak azoknak, akik nagyobb adománnyal támogatták az orgonát. Külön köszönet illette azokat, akik munkájukkal, anyagi és erkölcsi támogatásukkal, valamint imádsággal besegítettek. Az ünnepségen közreműködött a búzásbesenyő-kerelőszentpáli Gaudete ökumenikus vegyes kórus. Jelen volt a megyei RMDSZ részéről Brassai Zsombor elnök és Balogh József ügyvezető alelnök.

Az orgonaszentelést és a szentmisét Molnár Tünde marosvásárhelyi filharmónia orgonaművésze - a tőle megszokott magas színvonalú – koncertjével zárult. A félórás hangverseny bemutatta a jelenlévőknek a felszentelt orgonát, annak szépségét és teljesítő képességét. Az esemény a himnuszok eléneklésével és ünnepi ebéddel zárult. Istennek legyen hála és a közösség tagjainak köszönet.

Kedei Pál Előd

Date

2022. december 20.

Tags

orgonaszentelés, video