besenyo51

Második Adventi Kórustalálkozó

Bis orat, qui bene cantat!
(Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.)
Szent Ágoston

 

Második alkalommal jöttek össze Búzásbesenyőbe kórusok, az adventi kórustalálkozóra. Ebben az évben - örvendetes módón -, a katolikus templom adott helyet a rendezvénynek. A megjelent kórusokat és karnagyaikat valamint a résztvevőket Simon Levente tiszteletes és ifj. Czikó László plébános köszöntötték „lelki bemelegítővel". Simon István polgármester következett, aki szívélyesen üdvözölte a község nevében a megjelent vendégkórusokat.

Elsőként a búzásbesenyő-kerelőszentpáli Gaudete kórus énekelt Szakács Zoltán karnagy vezetésével. Majd a csittszentiváni Shalom (karnagy: Szász Emese), a szászcsávási vegyeskar (karnagy: Ugron Noémi), a népes csíkszentsimoni Szent László kórus (karnagy: Pap Levente) és a marosvásárhelyi Vártemplom Psalmus kórusa (karnagy: Kovács András) emelte Istenhez lelkünket és csalt könnyeket szemeinkbe.

A kórusok előadásában adventi és karácsonyi dalokból sokszínű repertoár és különféle műfajok igazán magas színvonalú találkozót eredményezet. Végül több közös kánont is énekeltünk.

A záró momentum a köszönetnyilvánítás, és emléklapok átadása volt. Ezután - a több mint másfélszáz résztvevő - egy jó hangulatú, bőséges agapén vett részt a templom szomszédságában lévő művelődési házban.

A helyi szervező kórus munkáját, a besegítők tevékenységét, és az önkormányzat támogatását kiemelten köszönjük, hisz így valósulhatott meg immáron második alkalommal az adventi készület elmélyítésére ez az igazán színvonalas kórustalálkozó. Mindez legyen Isten dicsőségére és lelkünk javára.

Kedei Pál Előd