besenyo51

Az ünnep a közösség megtartó ereje

007BuzasbesenyoBucsu2018 TompaRekaÜnneplőbe öltözött helyiekkel és vendégekkel telt meg Búzásbesenyőben a katolikus templom előtti tér szombaton: megtartották a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepéhez kötődő templombúcsút. Az esemény emléktábla-avatással kezdődött röviddel 11 óra előtt, majd a papság bevonult a hívekkel sűrűn megtelt templomba, ahol a liturgikus ünneplést Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános vezette, szentbeszédet Szőcs Csaba szászfenesi plébános mondott. A búcsús szentmisét a templommal szemben felállított Jakab Antal-szobor megkoszorúzása követte.

Az emléktábla-avatás ötlete az elmúlt évből származik, ugyanis közösség úgy gondolta, emléket kell állítani az olyan jubileumok emlékére, mint a templom építésének százhuszadik vagy kibővítésének harmincadik évfordulója. Idén azt ünnepelték, hogy ötven éve a közösségi fejlődés önálló plébániává tette a búzásbesenyőit; ekkor függetlenedett a kerelőszentpálitól. Ennek emlékét őrzi a frissen felállított és megszentelt tábla.

Az 1960-as években dr. Jakab Antal volt a falu plébánosa, aki később gyulafehérvári püspök lett. A helyi közösség töretlenül őrzi emlékét és tiszteli személyét. A gyergyói származású püspöknek rengeteget köszönhet Búzásbesenyő. A helyiek olyannyira ápolják emlékét, hogy tavaly a Jakab Antal emlékdíjat is átvehették. Czikó László plébános így fogalmaz a püspökről: „(…) Nagyon erős kezű kellett legyen, amikor itt minden elindult: akkor vásároltak plébániát, akkor alakították ki a szokásokat. Addig csak a pap kijött egy hónapban kétszer. Nagyon lelkesek voltak az emberek, mert azt szerették volna, hogy legyen önálló plébánia saját pappal (…), úgy emlékeznek rá, mint aki nagyon határozott volt, időnként szigorú, de jól kézben tartotta az induló közösséget.”

A búcsú a falu életében kiemelkedő szerepet játszik, vetekedik a fontosabb egyházi ünnepekkel: „Négy nagy ünnep van egy évben Besenyőn: Húsvét, karácsony, Pünkösd és a búcsú. Ezek alighanem ugyanolyan szinten vannak.” – fogalmazott Czikó László. Hozzátette: ilyenkor mindenki elvégzi a szentgyónást, a hívek arra törekednek, hogy részt vehessenek a szentmisén. Az esemény közös ebéddel zárult, amelyen a meghívott vendégek mellett az egyháztanács is részt vett.

Az idei búcsú új programpontja az esti jótékonysági kosaras bál volt, ahol adományokat gyűjtöttek a templom tetőszerkezetének javítására, amelynek munkálatai kedden kezdődnek.

forrás: https://romkat.ro/2018/09/15/az-unnep-a-kozosseg-megtarto-ereje/