besenyo51

Levéltár

  388. BÚZÁSBESENYŐ PLÉBÁNIA LEVÉLTÁRA 1835-1996
  a. Anyakönyvek
  b. Helyi lelkészségi/plébániai iktatott iratok 1966-1990
1. doboz (0,12 ifm) 1966-1976  
2. doboz (0,12 ifm) 1977-1990  
  c. Gazdasági iratok 1835-1996
1. doboz (0,13 ifm) Gazdasági iratok: alapítványok, szerződések, stb. 1835-1922
Vagyonleltárak 1860, 1881, 1906, 1908, 1911, 1924, 1933, 1941, 1946, 1967, 1976
Vagyonkimutatások 1912-1937,1946-1948
Kataszteri birtokív 1910
A templom és az iskola építésének, javításának iratai 1892-1970
A plébániaépület vásárlásának iratai 1964-1968
Pénztárnaplók 1945-1970,1971-1978,1978-1982,1982-1984,1984-1986,1987-1996
Kepelajstrom 1947,1957
Kepekönyv 1965-1976
Törzskönyv 1967-1977
2. doboz (0,12 ifm) Egyházi járulékok nyilvántartása (2 kötet) 1977-1986
Költségvetések, zárszámadások 1969-1976,1985-1993
Bevételek és kiadások osztályozó naplója 1966-1983
Kiadások osztályozó naplója 1983-1986
Bevételek osztályozó naplója 1983-1990
Nyugták, fizetési utalványok 1966-1968
3. doboz (0,12 ifm) Nyugták, fizetési utalványok 1969-1975
  d. Kötetek 1946-1977
1. doboz (0,04 ifm) Egyháztanácsgyűlési és iskolaszéki jegyzőkönyvek 1946-1977
  e. Vegyes, tematikusan kezelt iratok 1958-1983
1. doboz (0,01 ifm) Zsók Ferenc (1917-2004) plébános személyes levelei 1974-1977
Vegyes jegyzetek 1958-1983
     
Összesen: 0,66 ifm 1 darab nagy doboz  
  6 darab kis doboz  

 

Az anyagok megtalálhatók a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánia gyűjtőlevéltárában.

http://leveltar.romkat.ro