besenyo51

Featured

Elkészült a korszerű búzásbesenyői idősotthon

elkesz 1Másfél év alatt készült el a Kerelőszentpál községhez tartozó Búzásbesenyőben az uniós alapokból felépített korszerű idősotthon, amely tizenhat nyugdíjas személy befogadására alkalmas. Az intézményt, amely várhatóan a nyáron nyitja meg kapuit, a Gyulafehérvári Caritas a kerelőszentpáli önkormányzat támogatásával fogja működtetni.

A beruházást az tette indokolttá, hogy a környéken nincsen idősotthon, és sok a nyugdíjas, akik egyedül élnek, esetenként gyerekeik külföldre költöztek. A projekt egy rendkívül gyümölcsöző együttműködésnek köszönhetően valósult meg a kerelőszentpáli önkormányzat, a búzásbesenyői református egyházközség – amely biztosította az építkezéshez szükséges telket, valamint a Gyulafehérvári Caritas révén, amely működtetni fogja az intézményt. Simon István, a község polgármestere elmondta, az önkormányzat uniós támogatást nyert egy korszerű idősotthon felépítésére. A projekt összértéke 935 ezer euró (héa nélkül), ebből az önkormányzatra kétszázalékos önrész, valamint a közművesítéssel járó költségek fedezése hárult. Ugyanakkor a projekt készítésekor a község felvállalta, hogy az otthon működtetésével járó költségek egy részét is fedezi.

Featured

II. adventi kórustalálkozó Búzásbesenyőben

Örvendetes dolognak tartom, hogy egyre többen fedezik fel a kóruséneklés közösségformáló, közösségerősítő szerepét és szépségét. Erre a felismerésre szükség van akkor, amikor egy falu, egy község lakossága elhatározza, hogy helyi szinten egy ünnepet, egy eseményt emlékezetessé fog tenni. Erre gondolhattak a búzásbesenyőiek is, akik az idén második alkalommal szervezték meg adventi kórustalálkozójukat. Hogy ez létrejöhessen, ahhoz természetesen egy helyi kórus sikeres és eredményes tevékenysége kellett, és ilyen is van a községben, hiszen a fiatal, tehetséges zenetanár, Szakács Zoltán létrehozta a buzásbesenyői és kerelőszentpáli Gaudete vegyes kart. A református és a római katolikus egyház vezetői és hívei is lelkesen az ügy mellé álltak. Tavaly a református, az idén a katolikus templom volt a találkozó színhelye, de a helyi önkormányzat is, a polgármesterrel az élen támogatta a rendezvényt. December 14-én, szombaton délután a jó akusztikájú, tágas katolikus templom padsorai megtel-hettek dalosokkal és a helyi hallgatósággal.

Featured

Az orgonaszentelés vetítési ideje

A búzásbesenyői orgonaszentelés a következő időpontokban kerül a VÉSZI TV műsorába:

  • dec 21 szombat 19 óra 20 perc
  • dec 22 vasárnap 16 óra 20 perc
  • dec 23 hétfő 21 óra 20 perc
Featured

Cseperedő foglalkozások Búzásbesenyőn

Búzásbesenyőben a Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont 2012 áprilisa óta van jelen. Tevékenységeinknek az óvoda épülete ad helyet.

Csoportfoglalkozásaink célja a 0-3 év közötti kisgyermekek egészséges fejlődésének elősegítése. Mindez eszközhasználattal egybekötött játékos fejlesztést jelent, mondókák, gyermekdalok, népdalok kíséretében.

Heti rendszerességgel tartunk csoporttevékenységet. A 2-6 hónap közötti csecsemőknek babamasszázst kínálunk. A nagyobbaknak mozgás- és képességfejlesztő csoportfoglalkozást nyújtunk. Ennek keretében együtt énekelünk, mondókázunk, a gyerekeknek akadálypályát építünk, ezen másznak, bukfenceznek, ugrálnak. Jó lehetőség, hogy hasonló korú pajtásokkal együtt játszanak, mégpedig közösségben. Ez kitűnő tapasztalatszerzési lehetőség is a közösségi életről, amely segíti a gyerekeket az óvodába való beilleszkedésben (szocializációban) is.

Featured

Adventi Családnap Búzásbesenyőben!

2013. december 8-án, vasárnap az adventi gyertyák második lángja égett minden család otthonában. A búzásbesenyői templomokban pedig újból szeretettel hívták a családokat a helyi iskolába családnapra, melyet a gyulafehérvári Caritas munkatársai szerveztek.

A gyerekek izgatottan várták a bejáratnál a szülőket és kellő módon elirányították. Néhányan közülük már hamarabb az iskolába siettek, hisz tudták, hogy adventben ők készültek a szülőknek meglepetéssel.

Featured

Második Adventi Kórustalálkozó

Bis orat, qui bene cantat!
(Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.)
Szent Ágoston

 

Második alkalommal jöttek össze Búzásbesenyőbe kórusok, az adventi kórustalálkozóra. Ebben az évben - örvendetes módón -, a katolikus templom adott helyet a rendezvénynek. A megjelent kórusokat és karnagyaikat valamint a résztvevőket Simon Levente tiszteletes és ifj. Czikó László plébános köszöntötték „lelki bemelegítővel". Simon István polgármester következett, aki szívélyesen üdvözölte a község nevében a megjelent vendégkórusokat.

Featured

Orgonaszentelés templomunkban

Az öröm vasárnapja volt advent III. vasárnapja Búzásbesenyőben a szó teljes és jelképes értelmében is. A római katolikus templomban felszentelték a közadományokból megvásárolt sípos orgonát.

A közel ötszáz lelkes, erős római katolikus közösség zsúfolásig megtöltötte templomát, szép számmal csatlakozva hozzuk a református hívek is (lelkipásztorukkal együtt), ahol főtisztelendő Jakubinyi György gyulafehérvári érsek celebrált szentmisét. Az új orgona felszentelésére a szentmise bevezető részében került sor, majd ünnepélyesen megszólaltatva vette át az őt megillető helyet a liturgikus szolgálatban.

Featured

Karácsonyra hangoló új orgona Búzásbesenyőben

buzasbesenyo 1 bJelképesen és a szó szoros értelmében is az öröm vasárnapja volt a Kerelőszentpálhoz tartozó Búzásbesenyőben, ahol a római katolikus templomban felszentelték a közadományokból megvásárolt új, sípos orgonát.

A hatszáz lelkes, erős római katolikus közösség zsúfolásig megtöltötte templomát, ahol főtisztelendő Jakubinyi György érsek celebrált szentmisét. Beszédében kiemelte, hogy az advent harmadik vasárnapját, az öröm vasárnapjának is nevezik, és számára is nagy öröm, hogy ezután a helyi közösségben egy új orgonával tudják dicsőíteni Istent. „A gyermekek a karácsonyi ajándékokat várják, ezeknek örvendenek, a felnőttek közül sokan azért örvendenek ma, hogy az advent idejének több mint fele lejárt. Minek kell valójában örvendeni?" – tette fel a kérdést Jakubinyi György, aki a választ is megadta: karácsonykor azért kell örvendeznünk és hálát adnunk, mert megszületik a Megváltó, Jézus Krisztus. „Advent a várakozás, a megbocsátás ideje. Szánjunk időt arra, hogy megbocsássunk, arra, hogy meglátogassuk egymást, arra, hogy akár anyagiakkal is segítsünk azoknak, akik valóban rászorulnak. Adjunk szeretetet, így is bizonyítva, hogy Isten gyermekei vagyunk" – mondta a főpásztor.

Az ünnepi szentmise egyik megható mozzanata volt, amikor az elsőáldozásra készülő gyermekekhez szólt, értük és szüleikért imádkozott az érsek, majd a keresztszülők adtak át kis, jelképes ajándékot a hitük megvallására készülő gyermekeknek.

Featured

Orgonaszentelés Búzásbesenyőben

azadvent2Tegnap ünnepélyes szentmise keretében szentelte fel a búzásbesenyői Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom új orgonáját dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke.

Jakubinyi György érsek advent harmadik vasárnapját az öröm vasárnapjának nevezte: mindenki másnak örül, a gyermekek a közelgő karácsonynak és az ajándékoknak, mások annak, hogy eltelt a bűnbánati idő fele. Dosztojevszkijt idézte, aki azt mondta: az emberek azért szomorúak, mert nincs aminek örüljenek. Az evangélium az örömhír, a megváltás híre, ez az, ami számunkra az igazi örömöt hozza, mondta az egyházi főméltóság. A szeretet gyakorlásának fontosságára hívta fel a figyelmet: pénznek, adománynak, bármiféle segítségnek igazi értelme akkor van, ha a szeretethez kötjük.

Köszönjük ezt a szép napot!

Featured

II. Adventi Kórustalálkozó

"Kiálts az Ég Urának, te Föld énekelj!
Zengj dicsőséget a Fenségesnek!"

3korustalalkozoII. Adventi Kórustalálkozó, Búzásbesenyő - 2013

Fellépők:

  • Búzásbesenyő – Kerelőszentpál-i GAUDETE vegyeskar – Vezényel: Szakács Zoltán karnagy
  • Nagy István Ifjúsági Vegyeskar, Marosvásárhely – vezényel:Kovács andrás karnagy
  • Csittszentiváni SHALOM kórus – Vezényel: Szász Emese karnagy
  • Szászcsávási Vegyeskar – vezényel: Ugron Noémi karnagy
  • Csíkszentsimoni Szent László Kórus – vezényel:Pap Levente karnagy
  • A Vártemlom PSALMUS kórusa – Vezényel: Kovács András karnagy