besenyo51

Featured

Orgonaszentelés templomunkban

Az öröm vasárnapja volt advent III. vasárnapja Búzásbesenyőben a szó teljes és jelképes értelmében is. A római katolikus templomban felszentelték a közadományokból megvásárolt sípos orgonát.

A közel ötszáz lelkes, erős római katolikus közösség zsúfolásig megtöltötte templomát, szép számmal csatlakozva hozzuk a református hívek is (lelkipásztorukkal együtt), ahol főtisztelendő Jakubinyi György gyulafehérvári érsek celebrált szentmisét. Az új orgona felszentelésére a szentmise bevezető részében került sor, majd ünnepélyesen megszólaltatva vette át az őt megillető helyet a liturgikus szolgálatban.

Featured

Karácsonyra hangoló új orgona Búzásbesenyőben

buzasbesenyo 1 bJelképesen és a szó szoros értelmében is az öröm vasárnapja volt a Kerelőszentpálhoz tartozó Búzásbesenyőben, ahol a római katolikus templomban felszentelték a közadományokból megvásárolt új, sípos orgonát.

A hatszáz lelkes, erős római katolikus közösség zsúfolásig megtöltötte templomát, ahol főtisztelendő Jakubinyi György érsek celebrált szentmisét. Beszédében kiemelte, hogy az advent harmadik vasárnapját, az öröm vasárnapjának is nevezik, és számára is nagy öröm, hogy ezután a helyi közösségben egy új orgonával tudják dicsőíteni Istent. „A gyermekek a karácsonyi ajándékokat várják, ezeknek örvendenek, a felnőttek közül sokan azért örvendenek ma, hogy az advent idejének több mint fele lejárt. Minek kell valójában örvendeni?" – tette fel a kérdést Jakubinyi György, aki a választ is megadta: karácsonykor azért kell örvendeznünk és hálát adnunk, mert megszületik a Megváltó, Jézus Krisztus. „Advent a várakozás, a megbocsátás ideje. Szánjunk időt arra, hogy megbocsássunk, arra, hogy meglátogassuk egymást, arra, hogy akár anyagiakkal is segítsünk azoknak, akik valóban rászorulnak. Adjunk szeretetet, így is bizonyítva, hogy Isten gyermekei vagyunk" – mondta a főpásztor.

Az ünnepi szentmise egyik megható mozzanata volt, amikor az elsőáldozásra készülő gyermekekhez szólt, értük és szüleikért imádkozott az érsek, majd a keresztszülők adtak át kis, jelképes ajándékot a hitük megvallására készülő gyermekeknek.

Featured

Orgonaszentelés Búzásbesenyőben

azadvent2Tegnap ünnepélyes szentmise keretében szentelte fel a búzásbesenyői Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom új orgonáját dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke.

Jakubinyi György érsek advent harmadik vasárnapját az öröm vasárnapjának nevezte: mindenki másnak örül, a gyermekek a közelgő karácsonynak és az ajándékoknak, mások annak, hogy eltelt a bűnbánati idő fele. Dosztojevszkijt idézte, aki azt mondta: az emberek azért szomorúak, mert nincs aminek örüljenek. Az evangélium az örömhír, a megváltás híre, ez az, ami számunkra az igazi örömöt hozza, mondta az egyházi főméltóság. A szeretet gyakorlásának fontosságára hívta fel a figyelmet: pénznek, adománynak, bármiféle segítségnek igazi értelme akkor van, ha a szeretethez kötjük.

Köszönjük ezt a szép napot!

Featured

II. Adventi Kórustalálkozó

"Kiálts az Ég Urának, te Föld énekelj!
Zengj dicsőséget a Fenségesnek!"

3korustalalkozoII. Adventi Kórustalálkozó, Búzásbesenyő - 2013

Fellépők:

  • Búzásbesenyő – Kerelőszentpál-i GAUDETE vegyeskar – Vezényel: Szakács Zoltán karnagy
  • Nagy István Ifjúsági Vegyeskar, Marosvásárhely – vezényel:Kovács andrás karnagy
  • Csittszentiváni SHALOM kórus – Vezényel: Szász Emese karnagy
  • Szászcsávási Vegyeskar – vezényel: Ugron Noémi karnagy
  • Csíkszentsimoni Szent László Kórus – vezényel:Pap Levente karnagy
  • A Vártemlom PSALMUS kórusa – Vezényel: Kovács András karnagy
Featured

Orgonaszentelés

„ Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be." (Kodály Zoltán)

meghivo orgonaszentelesÖrömmel adjuk hírül, megtapasztalva Isten végtelen együttérző jóságát és gondoskodását, hogy 2013. december 15-én, Advent III. Vasárnapján 11 órakor kezdődő szentmise keretében Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek megszenteli a búzásbesenyői Szt. Kereszt Felmagasztalása Róm. Kat. Templom új orgonáját. Az orgonát bemutatja dr. Diósi Dávid, egyetemi adjunktus BBTE Kolozsvár, a gyulafehérvári teológia vicerektora.

A szentelést és ünnepi szentmisét követően a hangszerek királynőjét, templomunk új orgonáját Molnár Tünde a marosvásárhelyi Filharmónia orgonaművésze hangverseny keretében teszi próbára. Az ünnepségen közreműkődik a búzásbesenyő – kerelőszentpáli Gaudete ökumenikus vegyeskar.

Szeretettel várunk mindenkit!

Ifj. Czikó László plébános, Simon István polgármester, Molnár Csaba gondnok

Featured

Szépkorúak világnapja Búzásbesenyőben

Immár második alkalommal került megrendezésre az idős szépkorúak ünnepsége Búzásbesenyőben.

Még a rossz idő sem tartotta távol a lassan de biztosan gyülekező időseket a községből.

A padsorok lassan-lassan megteltek a helyi kultúrotthon meleg és hangulatos kis termében, ahol zenével fogadta az ünnepelteket Ilyés Attila.

A szépkorúakat elsőként Simon István polgármester úr köszöntötte, akit Czikó László katolikus plébános és Csorbai Loránd református tiszteletes követett. De szintén az időseket köszöntötte ezen a napon Brassai Zsombor, RMDSZ elnök is.

Mindannyiuk szavában, volt valamilyen kedvesség, odafigyelés, szeretet és tisztelet az idős emberek iránt.

De ki is szólhatott volna még az időskorról, ha nem más, mint maguk az idős szépkorúak? Verssel, énekkel lépett fel, a még egészen fiatal, Szentpáli idősek csoportja, a Hóvirág idősek csoportja. De volt itt még előadástól, kacagástól, énektől, nótázástól hangos a terem. A jókedvet csak fokozta Buta Árpád kivételes és különleges hangja, és a program végén a szeretetvendégség.

A programot támogatta a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata, Szentpál Önkormányzata, a Búzásbesenyői Római Katolikus Plébánia, és Református Egyház, a Búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola és Gedeon Richter Románia Rt.

Nagy Henriette

Családként a plébánián

A gyulafehérvári főegyházmegye család-munkacsoportja szeptember 20–22. között rendezi meg a XI. főegyházmegyei konferenciáját Csíkszeredában a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumában.

A konferencia célja: ösztönözni a résztvevő családokat, hogy értelmezzék közösen megélt hitük tapasztalait, és a Hit Évének lezárása után is beszéljenek hitükről. A konferencia ugyanakkor bevezetés a Plébánia Évébe.

A konferencia előadója Pál Ferenc Budapestről, előadásainak témája: Hogyan hiszek? A témát előadás, tanúságtételek, csoportos foglalkozások keretében dolgozzák fel a résztvevők. További információk és teljes program a www.csalad.ro honlapon (itt a plakát is letölthető), az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen vagy a 0743–138784-es telefonszámon (Szénégető István, családreferens).

Kezdődik a Plébánia Éve az Erdélyi Egyházmegyében

„Szeressétek egymást, szeressétek egymást! Próbáljátok szeretni egymást! Mennyire csodálatos volna, ha plébániáink fel tudnák mutatni, milyennek kell lennie az emberi társadalomnak. Vagyis: emberek, akik korábban ismeretlenek voltak, különbözőek szokásaikban, neveltetésükben, származásukban, korban, foglalkozásban, miután találkoztak az Egyház közösségével a plébánia karjai között, kezet nyújtanak egymásnak, egymás barátaivá lesznek, megbocsájtják a sértéseket, nem beszélnek semmi rosszat egy másik emberről, és ha beteg valaki, keresik módját, hogy mellette legyenek és kísérjék útján, és ha gyermek, hogy nevelésben részesüljön, és ha munkanélküli, közösen keresnek megoldásokat. Egyszóval: azért élnek és dolgoznak, hogy mindenki érezhesse, íme, Krisztus mennyire szeret minket". (VI. Pál pápa)

Családok is csatlakozhatnak a plébánia évéhez

"Hogy lesz egy plébániának családias arca? Ha tevékenyek a családok a plébánián, családokkal és családként tudunk jelen lenni benne, akkor ez a nagyobb család evangélium, öröm, az élet helye, távlat és remény. A kis és a nagycsalád olyan viszonyítási pont lesz, olyan elérhető és szemmel látható, konkrét szeretet, amely felszabadítja az emberi energiákat. A család és a plébánia kapcsolatáról szólni annyi, mint óvni az életet. A családért tenni és a plébániánkért tenni valamit nem más, mint szolgálni Istent, a nemzet, egy falu, egy település, város és az emberiség jövőjét" (Szentgyörgyi Barnabás).