besenyo51

Első szentmise az Idősek Otthonában

IMG 1310

A 2014-ben felszentelt Búzásbesenyői Idősek Otthonában 2014. okt. 1-én, az idősek világnapján tartottuk az első szentmisét. Az otthon még várja az időseket, hisz egyelőre négy személy a bentlakója. A szentmisére több a faluban élő idős ember is eljött. Igazi felemelő ünnep volt, és méltó nyitánya hasonló szentmiséknek. Ezután a szerda esti szentmiséket az intézet foglalkoztató termében tarjuk, ahova szeretettel várjuk a falubeli híveket is.

Képgaléria 

Jakab Antal püspök emlékét ünnepelte Búzásbesenyő

buzasbesenyo 2014 009Dr. Jakab Antal gyulafehérvári teológiai tanárt, vicerektort és titkos ordináriust koholt vádak alapján 1951. augusztus 24-én tartóztatta le és hurcolta el a kommunista államhatalom. A későbbi gyulafehérvári püspök 42 éves korától 55 éves koráig raboskodott Románia megsemmisítő börtöneiben. Az igazságtalan és kíméletlen fogságból 12 év, 7 hónap és 23 nap elteltével, az 1964-es általános amnesztia eredményeképpen, 1964. április 16-án – éppen ötven évvel ezelőtt – szabadult és tért vissza szülőfalujába, Kilyénfalvára. Papi szolgálatát kétévnyi várakozás után folytathatta Búzásbesenyőn, ahol beírta magát a falu történetébe. Emlékét azóta is egyedülálló módon őrzik a búzásbesenyőiek: ők voltak az elsők az egyházmegyében, akik Jakab Antalnak szobrot állítottak, legutóbb pedig a börtönből való szabadulásának ötvenedik évfordulója alkalmából szerveztek nagyszabású emlékünnepséget.

A búzásbesenyői római katolikus egyházközség, a Kerelőszentpáli Polgármesteri Hivatal, a búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola és a Jakab Antal Keresztény Kör szervezésében április 27-én, az Irgalmasság vasárnapján (Fehérvasárnap) tartott, egész falut megmozdító ünnepségsorozat szentmisével kezdődött, amelyet Vencser László mutatott be ifj. Czikó László helyi plébánossal és Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperessel együtt. Szentbeszédében Vencser László rámutatott: a jeruzsálemi és a búzásbesenyői egyházközség között az a hasonlóság, hogy tagjaik kitartottak és kitartanak ma is az apostolok tanításában, összegyűlnek ma is egy szívvel-lélekkel a templomban és dicsőítik Istent. Jakab Antalra többek között így emlékezett: „Köszönjük meg őt Istennek, és kérjük, járjon közben értünk, hogy Tamás apostollal és ővele együtt mi is felkiáltsunk: Én Uram és én Istenem!"

Emlékezés Jakab Antal püspökre

buzasbesenyo 2014 011Dr. Jakab Antal gyulafehérvári teológiai tanárt, vicerektort és titkos ordináriust koholt vádak alapján 1951. augusztus 24-én tartóztatta le és hurcolta el a kommunista államhatalom. A későbbi gyulafehérvári püspök 42 éves korától 55 éves koráig raboskodott Románia megsemmisítő börtöneiben. Az 1964-es általános amnesztia eredményeképpen 12 év, 7 hónap és 23 nap elteltével, 1964. április 16-án szabadult és tért vissza szülőfalujába, Kilyénfalvára. Papi szolgálatát másfél évnyi várakozás után folytathatta Kerelőszentpálon és Búzásbesenyőn, ahol beírta magát falunk történetébe.
Április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján a búzásbesenyői katolikus hívek és a falu egész közössége néhai szeretett plébánosuk, később püspökük börtönből való szabadulásának 50. évfordulójára emlékeztek.

Elkészült a korszerű búzásbesenyői idősotthon

elkesz 1Másfél év alatt készült el a Kerelőszentpál községhez tartozó Búzásbesenyőben az uniós alapokból felépített korszerű idősotthon, amely tizenhat nyugdíjas személy befogadására alkalmas. Az intézményt, amely várhatóan a nyáron nyitja meg kapuit, a Gyulafehérvári Caritas a kerelőszentpáli önkormányzat támogatásával fogja működtetni.

A beruházást az tette indokolttá, hogy a környéken nincsen idősotthon, és sok a nyugdíjas, akik egyedül élnek, esetenként gyerekeik külföldre költöztek. A projekt egy rendkívül gyümölcsöző együttműködésnek köszönhetően valósult meg a kerelőszentpáli önkormányzat, a búzásbesenyői református egyházközség – amely biztosította az építkezéshez szükséges telket, valamint a Gyulafehérvári Caritas révén, amely működtetni fogja az intézményt. Simon István, a község polgármestere elmondta, az önkormányzat uniós támogatást nyert egy korszerű idősotthon felépítésére. A projekt összértéke 935 ezer euró (héa nélkül), ebből az önkormányzatra kétszázalékos önrész, valamint a közművesítéssel járó költségek fedezése hárult. Ugyanakkor a projekt készítésekor a község felvállalta, hogy az otthon működtetésével járó költségek egy részét is fedezi.

II. adventi kórustalálkozó Búzásbesenyőben

Örvendetes dolognak tartom, hogy egyre többen fedezik fel a kóruséneklés közösségformáló, közösségerősítő szerepét és szépségét. Erre a felismerésre szükség van akkor, amikor egy falu, egy község lakossága elhatározza, hogy helyi szinten egy ünnepet, egy eseményt emlékezetessé fog tenni. Erre gondolhattak a búzásbesenyőiek is, akik az idén második alkalommal szervezték meg adventi kórustalálkozójukat. Hogy ez létrejöhessen, ahhoz természetesen egy helyi kórus sikeres és eredményes tevékenysége kellett, és ilyen is van a községben, hiszen a fiatal, tehetséges zenetanár, Szakács Zoltán létrehozta a buzásbesenyői és kerelőszentpáli Gaudete vegyes kart. A református és a római katolikus egyház vezetői és hívei is lelkesen az ügy mellé álltak. Tavaly a református, az idén a katolikus templom volt a találkozó színhelye, de a helyi önkormányzat is, a polgármesterrel az élen támogatta a rendezvényt. December 14-én, szombaton délután a jó akusztikájú, tágas katolikus templom padsorai megtel-hettek dalosokkal és a helyi hallgatósággal.

Az orgonaszentelés vetítési ideje

A búzásbesenyői orgonaszentelés a következő időpontokban kerül a VÉSZI TV műsorába:

  • dec 21 szombat 19 óra 20 perc
  • dec 22 vasárnap 16 óra 20 perc
  • dec 23 hétfő 21 óra 20 perc

Cseperedő foglalkozások Búzásbesenyőn

Búzásbesenyőben a Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont 2012 áprilisa óta van jelen. Tevékenységeinknek az óvoda épülete ad helyet.

Csoportfoglalkozásaink célja a 0-3 év közötti kisgyermekek egészséges fejlődésének elősegítése. Mindez eszközhasználattal egybekötött játékos fejlesztést jelent, mondókák, gyermekdalok, népdalok kíséretében.

Heti rendszerességgel tartunk csoporttevékenységet. A 2-6 hónap közötti csecsemőknek babamasszázst kínálunk. A nagyobbaknak mozgás- és képességfejlesztő csoportfoglalkozást nyújtunk. Ennek keretében együtt énekelünk, mondókázunk, a gyerekeknek akadálypályát építünk, ezen másznak, bukfenceznek, ugrálnak. Jó lehetőség, hogy hasonló korú pajtásokkal együtt játszanak, mégpedig közösségben. Ez kitűnő tapasztalatszerzési lehetőség is a közösségi életről, amely segíti a gyerekeket az óvodába való beilleszkedésben (szocializációban) is.

Adventi Családnap Búzásbesenyőben!

2013. december 8-án, vasárnap az adventi gyertyák második lángja égett minden család otthonában. A búzásbesenyői templomokban pedig újból szeretettel hívták a családokat a helyi iskolába családnapra, melyet a gyulafehérvári Caritas munkatársai szerveztek.

A gyerekek izgatottan várták a bejáratnál a szülőket és kellő módon elirányították. Néhányan közülük már hamarabb az iskolába siettek, hisz tudták, hogy adventben ők készültek a szülőknek meglepetéssel.

Második Adventi Kórustalálkozó

Bis orat, qui bene cantat!
(Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.)
Szent Ágoston

 

Második alkalommal jöttek össze Búzásbesenyőbe kórusok, az adventi kórustalálkozóra. Ebben az évben - örvendetes módón -, a katolikus templom adott helyet a rendezvénynek. A megjelent kórusokat és karnagyaikat valamint a résztvevőket Simon Levente tiszteletes és ifj. Czikó László plébános köszöntötték „lelki bemelegítővel". Simon István polgármester következett, aki szívélyesen üdvözölte a község nevében a megjelent vendégkórusokat.