besenyo51

Featured

Ökumenikus Vakációs Bibliahét

bibliahet plakatÚjból megszerveztük 2017. augusztus 24-26. között az Ökumenikus Vakációs Bibliahetet. A 0-V. osztályos gyermekeknek "Hű-ha..." címmel Dániel és társainak Istenhez való hűségéről szóltak a tanítások, játékok, énekek, csoportfoglalkozások.

Néhány kép a programról

Featured

Nőszövetség alakulása

2017. június 18-án 13 taggal megalakult a Búzásbesenyő-i Római Katolikus Nőszövetség.

A Nőszövetség vezető tanácsa: Kardos Melinda elnök, Kádár (Samu) Katalin titkár, Kovács Jolán pénztáros, Béres Enikő liturgikus felelős, Kovács Piroska virrasztásszervező, Máté Mária énekvezető, Kádár Katalin a szentcsalád-járás szervezője, Czikó László, ifj. lelki vezető.

Feladataik közé tartozik: szentmiséken, ájtatosságokon imák, énekek vezetése; szentcsalád-járás szervezése virrasztások levezetése; ünnepekkor csomagok készítése a szegényeknek, nagycsaládosoknak; a templomi berendezések, kellékek rendben tartása, bővítése (pl. terítők varrása); kulturális tevékenységek szervezése, ünnepségeken a vendégfogadások lebonyolítása, stb.

A tagok kötelességei: legjobb tudásukkal részt venni a tevékenységekben, minden tagot és a véleményét tiszteletben tartani, a nőszövetség dolgait kizárólag a tagokkal megbeszélni. A vezetőségi tagok évente vegyenek részt az erdélyi nőszövetségi találkozókon.

Featured

Szent László csontereklye Búzásbesenyőben

2017. június 23.

  • 17,00 az csontereklye fogadása, elhelyezése a templomban.
  • 17,15 Szent László ájtatosság, litánia Szent Lászlóról, énekek, Jézus Szíve litánia, stb., személyes tiszteletadás az ereklyének (alatta Szent László énekek, imák!)
  • 18,00 Szentmise Szent Lászlóról (jún. 27.) és Jézus Szívéről (jún. 23.), prédikál Ft. Czikó László, ifj. helyi plébános
  • 19,00 Ft. Darvas-Kozma József: Vetítéses előadás Szent Lászlóról és a csontereklyéjéről (power point!)
  • 20,00 befejezés, az ereklye búcsúztatása és átszállítása Marosvásárhely Belvárosba.
Featured

Az ökumenikus imahét programja 2015. január 19-24.

 

Hétfő: Dr. Bustya Dezső nyugalmazott lelkész, volt püspökhelyettes

Kedd: Orosz Gusztáv, hagymásbodoni ref. Lelkipásztor

Szerda: Simon Levente Zsolt, ref. lelkész (a helyi róm. kat. templomban)

Csütörtök: Gherman Vasile, helyi ortodox pap

Péntek: Czikó László, plébános (Szakács Zoltán együttese zenél)

Szombat: Adorján István, káposztásszentmiklósi ref lelkész (60 tagú hangszeres gyerek és felnőttkórus énekel, műfajuk: dicsőités)

Szeretettel várunk este 18 órára, hogy közösen imádkozzunk közösségünkért!

 

Featured

III. Adventi Kórustalálkozó

korustalalkozo 2014"Kiálts az Ég Urának, te Föld énekelj!
Zengj dicsőséget a Fenségesnek!"

III. Adventi Kórustalálkozó Búzásbesenyőben.

Fellépnek:

  • Búzásbesenyő - Kerelőszentpáli Gaudete Vegyeskar. Vezényel: Szakács Zoltán karnagy
  • Tordaszentmihályi Vegyes Dalkör. Vezényel: Szabó Zsombor karnagy
  • Evangéliumi Vegyeskar, Marosvásárhelyi Kistemplom. Vezényel: Szatmári Ildikó karnagy
  • Reménység Kórus, Marosszentgyörgy. Vezényel: Szász Emese karnagy
  • Nagy István Ifjúsági Vegyeskar Marosvásárhely. Vezényel: Kovács András karnagy

Helyszín: Római Katolikus Templom - Búzásbesenyő
Időpont: December 14, Vasárnap, 16:00 óra

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Featured

Emlékezés az I. világháború hőseire

IMG 1315Tisztelt búzásbesenyőiek!!!

A mai napon úgy gondolom, hogy nemcsak az aradi 13 vértanúról kell megemlékeznünk, hanem ildomos fejet hajtanunk Búzásbesenyő azon férfiai előtt, akik vérüket áldozták Európa harcmezein. Pontosan 100 éve, 1914 július 28-án tört ki az I. világháború, vagy ahogy sokan emlegetik, a „Nagy Háború." Kitört egy háború, melyhez hasonlót a világ még nem látott s nem tapasztalt, mely egyetlen célja nem az összetartás hanem a széthúzás volt, az, hogy ki legyen Európa ura és ki birtokolja a legnagyobb hatalmat. Búzásbesenyő az Osztrák-Magyar Monarchia egy kis, csendes települése volt egy évszázaddal ezelőtt, mindenkinek megvolt a saját kis élete és végezte mindennapi áldozatos munkáját. Mégis egy távoli országban történt események hatással voltak őseink életére, gyökeresen és legtöbbször szomorú végkimenetellel változtatták további sorsukat.

Featured

Első szentmise az Idősek Otthonában

IMG 1310

A 2014-ben felszentelt Búzásbesenyői Idősek Otthonában 2014. okt. 1-én, az idősek világnapján tartottuk az első szentmisét. Az otthon még várja az időseket, hisz egyelőre négy személy a bentlakója. A szentmisére több a faluban élő idős ember is eljött. Igazi felemelő ünnep volt, és méltó nyitánya hasonló szentmiséknek. Ezután a szerda esti szentmiséket az intézet foglalkoztató termében tarjuk, ahova szeretettel várjuk a falubeli híveket is.

Képgaléria 

Featured

Jakab Antal püspök emlékét ünnepelte Búzásbesenyő

buzasbesenyo 2014 009Dr. Jakab Antal gyulafehérvári teológiai tanárt, vicerektort és titkos ordináriust koholt vádak alapján 1951. augusztus 24-én tartóztatta le és hurcolta el a kommunista államhatalom. A későbbi gyulafehérvári püspök 42 éves korától 55 éves koráig raboskodott Románia megsemmisítő börtöneiben. Az igazságtalan és kíméletlen fogságból 12 év, 7 hónap és 23 nap elteltével, az 1964-es általános amnesztia eredményeképpen, 1964. április 16-án – éppen ötven évvel ezelőtt – szabadult és tért vissza szülőfalujába, Kilyénfalvára. Papi szolgálatát kétévnyi várakozás után folytathatta Búzásbesenyőn, ahol beírta magát a falu történetébe. Emlékét azóta is egyedülálló módon őrzik a búzásbesenyőiek: ők voltak az elsők az egyházmegyében, akik Jakab Antalnak szobrot állítottak, legutóbb pedig a börtönből való szabadulásának ötvenedik évfordulója alkalmából szerveztek nagyszabású emlékünnepséget.

A búzásbesenyői római katolikus egyházközség, a Kerelőszentpáli Polgármesteri Hivatal, a búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola és a Jakab Antal Keresztény Kör szervezésében április 27-én, az Irgalmasság vasárnapján (Fehérvasárnap) tartott, egész falut megmozdító ünnepségsorozat szentmisével kezdődött, amelyet Vencser László mutatott be ifj. Czikó László helyi plébánossal és Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperessel együtt. Szentbeszédében Vencser László rámutatott: a jeruzsálemi és a búzásbesenyői egyházközség között az a hasonlóság, hogy tagjaik kitartottak és kitartanak ma is az apostolok tanításában, összegyűlnek ma is egy szívvel-lélekkel a templomban és dicsőítik Istent. Jakab Antalra többek között így emlékezett: „Köszönjük meg őt Istennek, és kérjük, járjon közben értünk, hogy Tamás apostollal és ővele együtt mi is felkiáltsunk: Én Uram és én Istenem!"

Featured

Emlékezés Jakab Antal püspökre

buzasbesenyo 2014 011Dr. Jakab Antal gyulafehérvári teológiai tanárt, vicerektort és titkos ordináriust koholt vádak alapján 1951. augusztus 24-én tartóztatta le és hurcolta el a kommunista államhatalom. A későbbi gyulafehérvári püspök 42 éves korától 55 éves koráig raboskodott Románia megsemmisítő börtöneiben. Az 1964-es általános amnesztia eredményeképpen 12 év, 7 hónap és 23 nap elteltével, 1964. április 16-án szabadult és tért vissza szülőfalujába, Kilyénfalvára. Papi szolgálatát másfél évnyi várakozás után folytathatta Kerelőszentpálon és Búzásbesenyőn, ahol beírta magát falunk történetébe.
Április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján a búzásbesenyői katolikus hívek és a falu egész közössége néhai szeretett plébánosuk, később püspökük börtönből való szabadulásának 50. évfordulójára emlékeztek.

Featured

Elkészült a korszerű búzásbesenyői idősotthon

elkesz 1Másfél év alatt készült el a Kerelőszentpál községhez tartozó Búzásbesenyőben az uniós alapokból felépített korszerű idősotthon, amely tizenhat nyugdíjas személy befogadására alkalmas. Az intézményt, amely várhatóan a nyáron nyitja meg kapuit, a Gyulafehérvári Caritas a kerelőszentpáli önkormányzat támogatásával fogja működtetni.

A beruházást az tette indokolttá, hogy a környéken nincsen idősotthon, és sok a nyugdíjas, akik egyedül élnek, esetenként gyerekeik külföldre költöztek. A projekt egy rendkívül gyümölcsöző együttműködésnek köszönhetően valósult meg a kerelőszentpáli önkormányzat, a búzásbesenyői református egyházközség – amely biztosította az építkezéshez szükséges telket, valamint a Gyulafehérvári Caritas révén, amely működtetni fogja az intézményt. Simon István, a község polgármestere elmondta, az önkormányzat uniós támogatást nyert egy korszerű idősotthon felépítésére. A projekt összértéke 935 ezer euró (héa nélkül), ebből az önkormányzatra kétszázalékos önrész, valamint a közművesítéssel járó költségek fedezése hárult. Ugyanakkor a projekt készítésekor a község felvállalta, hogy az otthon működtetésével járó költségek egy részét is fedezi.